R O Z W O J   *    R Y N K I    *    S T R A T E G I E

Compex Business Expansion & Services, Inc.
 7042 Hemlock St, Hanover Park, IL. 60133
Voice: 630-372-6652
Fax: 630-372-6653, E-mail: amorawski@compexbes.com 

Szczyt / The top: E N G L I S H    V E R S I O N    /    A N G I E L S K A   W E R S J A


Biznes/Praca – Mozliwosci, Tworzenie i Umozliwienie, Rozwoj, Powiekszanie, Konsolidacja, Wprowadzanie, Re-strukturalizacja, Integracja, Prowadzenie

Lepiej * Szybciej * Taniej

Nasza Szczegolna Wartosc Rynkowa

       Praktyczne bezposrednie doswiadczenie w zrozumieniu: zainteresowan, potrzeb, najlepszych praktyk, zaleznosci i mentalnosci w sektorach: Korporacyjnym, Inwestycyjnym (Venture Capital), Sredniego i Malego Biznesu jak rowniez Handlu

       Unikalne koneksje i polaczenia biznesowe na poziomie Duzych Korporacji oraz Firm Inwestycyjnych jak rowniez na poziomie Srednich i Malych biznesow

       Koncentracja na laczeniu i zastosowaniu Wyspecjalizowanej Wiedzy oraz Innowacyjnych Rozwiazan w celu wzmocnienia Modeli Biznesowych i Planowania w celu osiagniecia biznesowych celow klientow w nowych realiach ekonomicznych

  Wysokie umiejetnoisci w budowaniu i prowadzeniu organizacji biznesowych z naciskiem na: zarzadzanie, tworzenie wartosci, partnerstwo, budowanie uzasadnionego zaufania, staly wplyw, sugerowanie kierunkow, przywodstwo, tworzenie wartosci, partnerstwo, oferowanie korzystnej porady, persfazje, stala dostepnosc, podnoszenie rangi i pozycji, ulatwianie i pomoc

       Mozliwosc jednoczesnego wykonywania zroznicowanych i uzupelniajacych sie funkcji w wielu otoczeniach biznesowych i na wielu poziomach w celu efektywnego i zcentralizowanego operowania lub wplywu na wielu poziomach (sformalizowanym, analitycznym, manadzerskim, powiazan, krajowym i zagranicznym) z dopasowaniem do wielo-kultorowej mentalnosci na realizacje celow biznesowych z dopasowaniem do percepcji, sposobu prowadzenia biznesu oraz oczekiwan

       Doswiadczenie w Wielo-kulturowym otoczeniu pracowniczym i stosowanie specjalnych metod komunikacyjnych w celu tworzenia grupowej spojnosci w realizowanie celow biznesowych

       Mozliwosci do operowania miedzynarodowego